Novada seniori svinēja 8. saietu atpūtas bāzē „Dubezers”

1 20170725 112112       25. jūlijā Ilūkstes novada seniori sanāca kopā astoto gadu pēc kārtas, lai ieskandinātu un iedejotu vasaru ar dziesmām un dejām. Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles”, Eiropas deju kopas „Eglītes” un „Saulespuķes”, vokālie ansambļi „Kamenes” un „Sarma” kuplināja pilskalniešu sagatavoto pasākumu „Ripo, saulīt!”.

       Paldies pasākuma atbalstītājiem – Pilskalnes pagasta pārvaldes darbiniekiem, Ilūkstes novada domei un sociālajam dienestam, KS „Dubezers” (personīgi – Zojai Pučkai). Uz tikšanos 2018. gadā Subatē!

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

 

 

2 20170725 1121203 20170725 112259

4 20170725 112830

5 20170725 113914

6 20170725 114618