Novada seniori atskatās uz paveikto

Novada seniori atskatās uz paveikto

     Ilūkstes novada  seniori katra gada sākumā tiekas, lai atskatītos uz paveikto un iepazītos ar plānotajām aktivitātēm jaunajā gadā, tāpēc 6. martā tradicionālajā senioru pasākumā Ilūkstes novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Alvīne Formanicka  informēja par paveikto 2017. gadā un iepazīstināja ar interesantākajiem gaidāmajiem notikumiem 2018. gadā. Tika pasniegtas  Pateicības senioru atbalstītājiem par sadarbību un palīdzību: P. Glaudānam no Dvietes pagasta,  I. Turkai no Subates,  L. Riekstiņai un  Z. Pučkai no Pilskalnes pagasta,  R. Apelim un R. Užulim no Ilūkstes,  M. Tarvidei un N. Surkovam no Eglaines pagasta, B. Štrausai un A. Zeltiņam no Bebrenes,  S. Spaļvai un R. Zemlickai no Šēderes pagasta.

     Pasākumā  piedalījās ciemiņi no Jelgavas un Vārkavas novadiem. Vārkavieši sniedza koncertu ar jestrām dejām un dziesmām, bet jelgavnieku apsveikumā dzejnieces Broņislavas Dzenes izpildījumā skanēja veltījuma dzejolis Ilūkstes novadam.

     Bebrenes senioru kopas „Varavīksne” dalībnieces demonstrēja savas apgleznotās šalles un lakatus, bet Subates seniori savā uzrunā cerīgi skatījās uz 12. jūliju, kad pie viņiem ieradīsies novada seniori uz tradicionālo vasaras saietu.

     Pasākuma saviesīgā daļa turpinājās ar dejām un rotaļām, jautrām sarunām par atkalredzēšanās prieku ar tuvākiem un tālākiem draugiem.

     Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

 

 

   


Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto
Novada seniori atskatās uz paveikto