Novada politiskie represētie godināja Latviju

Novada politiskie represētie godināja Latviju

     13. novembrī novada politiski represētie pulcējās Dvietes pagasta „Apsītēs”, lai kopā godinātu Latviju tās 100. dzimšanas dienā,  kā arī sveiktu savus šī gada jubilārus. Klātesošos uzrunāja un apsveikuma vārdus teica Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un biedrības „Dvietes vīnogas” vadītāja, Paula Sukatnieka mājas „Apsītes” saimniece Vanda Gronska. Svētkus kuplināja Bebrenes senioru vokālā ansambļa „Sarma” skandētās dziesmas. Pasākumu vadīja Biruta Millere un Stanislavs Krapāns.

    Šajā dienā novada politiskie represētie Ritas Stapķevičas vadībā iepazinās arī ar Dvietes muižas ēku, kuras pamatīgie mūri atdzīvojušies, pateicoties dvietiešu neatlaidībai un pūlēm.

                                                                              

Biruta Millere

 

 

 

 


Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju
Novada politiskie represētie godināja Latviju