Novada mazie dejotāji piedalās deju festivālā „Latvju bērni danci veda"

20170527 113246       27. maijā Ilūkstes novada dejotāji devās uz deju festivālu „Latvju bērni danci veda” Cēsīs. Pirms 20 gadiem tieši Cēsīs notika pirmais festivāls un aizsākās šī tradīcija. Ilūkstes 1. vidusskolas dejotāji bija arī pirmā festivāla dalībnieki. Šogad uz Cēsīm devās 1.-2. klašu, 3.-4. klašu un 5.-6. klašu deju kolektīva „Ance” dejotāji. Bērni gan dejoja, gan apskatīja pilsētu, gan piedalījās dažādās radošajās darbnīcās.

20170527 113700

20170527 114118

20170527 120422

20170527 120533