Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

***28. februārī Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvi sanāca uz koncertu – skati, kas ir kā atskaites punkts paveiktajam, kad redzams, cik daudz un kādā kvalitātē izdarīts, cik cītīgi apmeklēti mēģinājumi un ar kādu atdevi dejots, kāds ir gala rezultāts un tas, pie kā vēl jāpiestrādā, lai 21. martā startētu Valsts izglītības satura centra rīkotajā tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē Daugavpilī, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā.

***Dejotāju raito soli vērtēja žūrija – Antra Jurgelāne (deju skolotāja no Daugavpils novada), Sandra Stašāne (deju kolektīvu vadītāja), Dace Parša (Ilūkstes novada tautas deju kolektīvu virsvadītāja), kā arī deju skolotājas Anita Meikšāne un Sandra Vaitkeviča.

***Ar augstāko pakāpi žūrijas vērtējumā var lepoties Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.–9. klašu, 7.–9.klašu un 10.–12. klašu deju kolektīvi „Ance” (vadītājas Dace Parša un Anita Meikšāne), 1. pakāpes vērtējumu saņēma Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.–2. klašu un 3.–4. klašu deju kolektīvi „Ance” (vadītāja Dace Parša). Ar 2. pakāpi novērtēts Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Ciku caku” (vadītāja Sandra Vaitkeviča). Visi deju kolektīvi saņēma balvas un pateicības no novada pašvaldības.

***Vissirsnīgākā pateicība deju kolektīvu vadītājām, kuras ieguldījušas milzīgu darbu, pacietību, enerģiju un spēku, lai panāktu to, ko mēs ar patiesu lepnumu varējām vērot deju skatē. Paldies dejotājiem un vecākiem!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

 


Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Novada kolektīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem