Novada Jauniešu dome iestājas par Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju

Novada Jauniešu dome iestājas par Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju

***7. maijā Ilūkstes novada Jauniešu dome sanāca uz sēdi, kurā tika izskatīti trīs galvenie jautājumi – jauna priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana, kā arī viedokļa paušana par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

***Par jauno Ilūkstes novada Jauniešu domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Ilmārs Mežaraups, par viņa vietnieci – Nikola Lapa. Rosinot diskusiju par administratīvi teritoriālo reformu, jaunievēlētais priekšsēdētājs pauda savu nostāju: „Esam mazs, kompakts novads. Mums viss ir!” Arī pārējie jaunieši, paužot savu viedokli, akcentēja, ka Ilūkstes novads ir ļoti attīstīts un ka šeit ir pieejams viss nepieciešamais. Kāda no Jauniešu domes dalībniecēm uzsvēra „Mūsos ir spēks, un tā patiešām ir – mēs esam stiprs novads un kopā varam paveikt daudz!” Balsojumā par Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju nobalsoja 12 Jauniešu domes deputāti, visi vienbalsīgi – „PAR”.

***Videoieskats Jauniešu domes sēdē skatāms ŠEIT.

***Aicinām arī citus novada jauniešus un iedzīvotājus paust savu viedokli. Vairāk par reformu uzziniet ŠEIT!

 

   Ilūkstes novada pašvaldības

jaunatnes lietu speciāliste

Lāsma Pokšāne