Novada jaunie pētnieki tiekas ikgadējā konferencē

IMG 0327       31. martā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā novada skolēni, kuri izstrādājuši pētnieciskos (PD) un zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) 1.-9. klašu grupā, satikās konkursā – konferencē „Esmu pētnieks”.

      Konferences laikā darbu autori žūriju (sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāju Ingrīdu Siņuku, Latgales zoodārza darbinieku Aivaru Rimicānu, zinātniski pētniecisko darbu vadītāju metodiskās apvienības vadītāju Valdu Namiņu), citus dalībniekus un interesentus prezentācijās iepazīstināja ar paveikto. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka vēlme izzināt, prasme saskatīt un atbildēt uz dažādiem „kāpēc?” skolēniem nav mazinājusies.

Tradicionāli visvairāk skolēni interesējas par dabaszinātņu tēmām. Prezentācijās autori raiti iepazīstināja klausītājus ar darbā paveikto gan stāstījumā, gan fotogrāfijās, kā arī daži – īpašās kolekcijās. Tāpat autori drosmīgi un izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem.

Katrs darbs bija ar kaut ko interesants, tomēr vienlaikus šis pasākums bija arī konkurss. Vispirms katru iesniegto darbu līdz konferencei izlasīja divi vērtētāji. Summējot punktus par rakstiski iesniegto darbu vērtējumu un iegūtos punktus par prezentāciju, tika iegūts kopējais punktu skaits par darbu.

 

 

Nr. p. k.

Autora vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Iegūtā vieta

1.

Aldis Vaivods – Šulte

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

2.

„Putni ziemā” (PD)

Benita Malaja

1.

2.

Daniels Maskaļevs

Raimonds Salna

Eglaines pamatskola

3.

„Termosa izgatavošana mājas apstākļos” (PD)

Anita Naļivaiko

1.

3.

Roberts Alberts Zeltiņš

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

2.

„Dažādu koku lapu plaukšanas ātrums telpā” (PD)

Marta Vanaga

1.

4.

Mikus Gustavs Kūliņš

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

5.

Graudaugu diedzēšana (PD)

Valda Namiņa

1.

5.

Annija Dambīte

Subates pamatskola

3.

„Koki Subatē” (PD)

Aiga Subatiņa

2.

6.

Kate Papenoka

Subates pamatskola

3.

„Kartupeļu audzēšana un raža” (PD)

Aiga Subatiņa

2.

7.

Katrina Baltmane

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

4.

„Bibliotēkas popularitāte mūsdienās” (PD)

Līga Kūliņa

2.

8.

Daniels Formanickis

Ilūkstes 1. vidusskola

4.

„Cik ātri aug savvaļas līdakas piemājas dīķī?” (PD)

Līga Formnicka

2.

9.

Andris Kriškijāns

Ilūkstes 1. vidusskola

4.

„Kakao pupiņu ceļš no zieda līdz galdam” (PD)

Ingrīda Silapētere

2.

10.

Linda Jegorova

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

„Lieldienu olu krāsošana” (PD)

Judīte Buceniece

2.

11.

Līga Buceniece

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

9.

„Bateriju kaitīgā ietekme uz vidi” (ZPD)

Ingrīda Studāne

3.

12.

Elvita Studāne

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

9.

„Elektrības patēriņa pētīšana manās mājās” (ZPD)

Ingrīda Studāne

3.

 

Pasākuma īpašais viesis un žūrijas loceklis Aivars Rimicāns no Latgales zooloģiskā dārza līdzi bija atvedis dzīvnieciņus, par kuriem ne tikai aizraujoši stāstīja, bet arī atļāva tos paglaudīt un ar tiem nofotografēties. Tāpat A. Rimicāns piešķīra īpašo – savu simpātiju balvu, ko saņēma Subates pamatskolas skolniece Annija Dambīte par darbu „Koki Subatē”.

Noslēgumā katra skola saņēma nolikumu vasaras pētījumam „Ķirbis – lielā rudens oga”. Šajā pētījumā novada 1.-9. klašu skolēni tiek aicināti vasarā no saņemtajām sēklām audzēt ķirbjus, lai rudenī uz Miķeļiem varētu veikt lielo ķirbju svēršanu un noskaidrot varenāko ķirbi.

Lai konferencē visi justos ērti un mājīgi, parūpējās Bērnu un jauniešu centra darbinieki. Savukārt par piemiņas veltēm bija parūpējusies Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Paldies, visiem par atbalstu! Paldies skolotājiem un aktīvajiem skolēnu vecākiem, kuri atbalstīja un uzmundrināja jaunos censoņus.

Cerēsim, ka vasara būs labvēlīga ķirbju augšanai, par ko varēsim pārliecināties rudenī, taču ar jaunajiem pētniekiem atkal tiksimies nākamajā gadā!

 

 

Ilūkstes novada

Pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu vadītāju

metodiskās apvienības vadītāja

Valda Namiņa

 

IMG 0364