Novada jaunie mūziķi priecē ar augtiem sasniegumiem konkursā „No baroka līdz rokam”

Novada jaunie mūziķi priecē ar augtiem sasniegumiem konkursā „No baroka līdz rokam”

***22. februārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” Rēzeknē norisinājās Latgales reģiona izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu (VIA), instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”. Šogad no Ilūkstes novada uz konkursu devās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokāli instrumentālais ansamblis un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa „MIX”.

***Gadu no gada konkurss tiek rīkots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu vidū VIA un instrumentālās mūzikas žanru un veicināt viņu līdzdalību kolektīvajā muzicēšanā.

***Konkursa žūrija augstu novērtēja kolektīvu sniegumu, saskatot ikviena dalībnieka ieinteresētību, centību un pozitīvo attieksmi pret muzicēšanu. Ilūkstes novada kolektīvi parādīja labus rezultātus – gan popgrupa „MIX” (Dana Viviāna Cirse, Melānija Makavecka, Evelīna Rusecka, Andželika Purvinska, Elīza Repkova, vadītāja Alisa Jevsejeva), gan Bērnu un jauniešu centra VIA (Jana Dudare, Amanda Lapa, Megija Pabērza, Elza Timšāne, vadītājs Arnis Slobožaņins) saņēma 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā 24. martā.

***Sveicam Ilūkstes kolektīvus ar izciliem sasniegumiem mūzikā un vēlam nest Ilūkstes novada vārdu Latvijas finālistu konkursā!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša


Novada jaunie mūziķi priecē ar augtiem sasniegumiem konkursā „No baroka līdz rokam”
Novada jaunie mūziķi priecē ar augtiem sasniegumiem konkursā „No baroka līdz rokam”
Novada jaunie mūziķi priecē ar augtiem sasniegumiem konkursā „No baroka līdz rokam”