Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”

Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”

    Mācību gada pēdējās dienās Ilūkstes novada bērni un jaunieši tikās deju festivālā „Mans stāsts”, kurš iezīmē skolēnu gatavošanos Latvijas simtgadei. Pasākuma ideja: kopā būšanas prieks un darboties griba ir labākā dāvana valstij dzimšanas dienā.

    Festivāla ietvaros dejotāji ne tikai gatavojās deju koncertam, kurā demonstrēja savu dejotprasmi, bet arī radoši darbojās pedagogu vadītajās meistarklasēs: veidoja Latvijas kontūru, latvju zīmes un saktas, mācījās jaunas dejas, zīmēja, apguva dziesmu angļu valodā un iemācījās jaunu rotaļdeju.

    Pateicamies Ilūkstes novada pašvaldībai un Bērnu un jauniešu centra vadītājai Vandai Rimšai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

 

Andželika Pabērza


Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”
Novada dejotājus pulcēja deju festivāls „Mans stāsts”