Novada bibliotēkas pateicas visiem „Bērnu žūrijas” lasīšanas maratona dalībniekiem

Novada bibliotēkas pateicas visiem „Bērnu žūrijas” lasīšanas maratona dalībniekiem

***Maijā Šēderē būtu norisinājušies Ilūkstes novada 13. Lielie lasīšanas svētki jeb lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” noslēguma pasākums. Tie ir svētki visiem grāmatmīļiem, kas iesaistījušies „Bērnu žūrijas” lasīšanas matronā. Pasākumu izjauca ārkārtējās situācijas iestāšanās visā valstī, taču mēs gribam pateikt lielu paldies visiem, kas lasīja un vērtēja grāmatas šajā projektā!

***Mūsu novadā lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījās 216 dalībnieki no visām novada bibliotēkām, no tiem – 181 bērns un 35 vecāki. Paldies mēs gribam pateikt arī skolotājiem un vecākiem, kas palīdzēja šajā ne tik vieglajā darbā.

***Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka īpašu paldies par aktīvu dalību „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” izsaka PII „Zvaniņš” sagatavošanas grupas „Ābolītis” bērniem un viņu skolotājām Vitai Vanagelei un Ingrīdai Sidorovai, Raiņa vidusskolas 1.b klases bērniem un skolotājai Sarmītei Isodai, kā arī 3.a klases bērniem un skolotājai Ingrīdai Silapēterei.

***Īpašs paldies par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā ir jāsaka bērnu lasītprieka veicinātājām: Natālijai Besprozvannajai, Onai Lapai, Sarmītei Isodai, Ingrīdai Silapēterei, Vitai Vanagelei, Ingrīdai Sidorovai, Sarmītei Bogdanovičai, Kristīnei Sutiņai-Zutiņai un bibliotekārēm Birutai Millerei un Ingrīdai Strodei.

***Bebrenes pagasta bibliotēka paldies saka Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotājām Evitai Skrimblei, Martai Vanagai un Sandrai Vaitkevičai, kā arī PII „Zvaniņš” Bebrenes filiāles skolotājai Regīnai Medisai un palīdzei Sandrai Tamanei.

***Lai nezūdošs lasītprieks mums visiem arī turpmāk! Paldies par ieguldīto darbu! Nāciet uz novada bibliotēkām, lasiet un vērtējiet „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas  2020” grāmatas, un tiekamies nākamgad noslēguma pasākumā!

 

Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas

Direktore Ināra Valpētere