“Bibliotēku nedēļas” pasākumi Ilūkstes novada bibliotēkās

“Bibliotēku nedēļas” pasākumi Ilūkstes novada bibliotēkās

     2018. gada “Bibliotēku nedēļa” notiks laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt grāmatas un rozes līdz mums ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa nagiem. Tai vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Kopš tā laika ik gadu 23. aprīlī, pieminot šo varoņdarbu, ļaudis mēdz dāvināt viens otram grāmatas un rozes.

     Ilūkstes novada bibliotēkas piedāvā dažādus pasākumus un aicina sabiedrību tos apmeklēt.

Datums Pasākums Atbildīgais
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
24. aprīlī – 31. maijā Jēkabpils Vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Mēs atgriezāmies” I. Valpētere
26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas bibliotēkām I. Valpētere
24.-24. maijā Jauno grāmatu izstāde O. Šaršūne
3.-30. aprīlī Novadpētniecības izstāde „Ilūkstes kultūras bagātības” (Latvijai – 100) G. Rošāne
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
23. aprīlī Bibliotēkas draugu diena, atvērto durvju diena / Izstāde  „23. aprīlis – Pasaules grāmatu un autortiesību diena” (individuālās konsultācijas) I. Strode

B. Millere

24. aprīlī Jauno grāmatu diena / Aicinām iepazīties ar jaunieguvumiem. Izstāde „Jaunās grāmatas”;

2017 gada lasītāko grāmatu TOPS

I. Strode

B. Millere

25. aprīlī Novadpētniecības diena / Izstāde sagaidot Latvijas valsts simtgadi „Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās”; vairāku paaudžu, bibliotēkas lasītāju radošo darbu izstāde „Ceļojums laikā”  I. Strode

B. Millere

26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens  uz Krāslavas bibliotēkām I. Strode

B. Millere

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka
24. aprīlī Grāmatu un žurnālu izstāde „Pavasaris dārzā” – dārzkopja padomnieks A. Jelinska
26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens  uz Krāslavas bibliotēkām A. Jelinska
27. aprīlī no 12.00 līdz 13.00 Digitālās prasmes – mūsdienīga nepieciešamība (rēķinu un pakalpojumu apmaksa internetā, CV sastādīšana) A. Jelinska
Eglaines pagasta bibliotēka
26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens  uz Krāslavas bibliotēkām O. Hohlova
27. aprīī

8.00. – 12.00.

14.00. – 16.00

Iepazīstināšana ar elektroniskajām datu bāzēm un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē (latvija.lv, letonika.lv, news.lv – Lursoft laikrakstu bibliotēka) O. Hohlova
27. aprīlī

12.00-14.00

Pirmā tikšanās ar bibliotēku (iepazīšanās pasākums piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem) O. Hohlova

I. Fedoroviča

27. aprīlī – 3. maijā Eglaines pirmsskolas grupiņas „Mārītes”  radošo darbu izstāde O. Hohlova
Bebrenes pagasta bibliotēka
23. aprīlī Konkurss: „Mana Latvija – gaismas stars”  mīklu konkurss jaunāka skolas vecuma bērniem par Latviju E. Malahovska

M.Vanaga

24. aprīlī Izstāde un materiālu apskats: Latviešu Tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas E. Malahovska
25. aprīlī „Te dzīvo mūsu labākie draugi – grāmatas”  Ceļojums pa bibliotēkas labirintiem  kopā ar bērnudārza bērniem E. Malahovska

R. Medisa

26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas novada bibliotēkām E. Malahovska
27. aprīlī Literatūras apskats: „Dārzs priekam un dvēseles baudai E. Malahovska
Šēderes pagasta bibliotēka
24. aprīlī

 

Jaunāko iespieddarbu apskats- izstāde R. Šeršņova
26. aprīlī Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas novada bibliotēkām R. Šeršņova
27. aprīlī Radošā darbnīca rokdarbos. Nocelto valdziņu raksts R. Šeršņova
27.-28. aprīlī Vēlējumu rakstīšana  Tauta Saimes grāmatā R. Šeršņova
Pilskalnes pagasta bibliotēka
24. aprīlī Izjūti krāsas pavasarī”  Radošo darbu izstāde Z. Timšāne
24.-27. aprīlī Mainās bibliotēka, mainās – sabiedrība” Bibliotekārā stunda – saruna Z. Timšāne
25. maijā Nāc uz bibliotēku un lasi jaunākās grāmatas”  Jaunieguvumu izstāde Z. Timšāne
26. aprīlī Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavu Z. Timšāne
28. aprīlī Sakopsim Latviju svētkiem” Lielā talka Z. Timšāne