Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti

Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti

     Skaists un neaizmirstams ir bijis Latvijas simtgades gads. Tik daudz radoša spēka un izdomas kā aizvadītajā gadā vēl nekad neesam sev un pasaulei rādījuši. Katrs simtgades pasākums kļuvis par vērtību mūsu valsts un pasaules vēsturē. Mūsu zemei ir milzīgs spēks. Zemes spēku visapkārt nes simti augumu…

    2018. gada izskaņā, 28. decembrī, Ilūkstes novada pašvaldība Ilūkstes novada kultūras centrā pulcēja novada amatiermākslas kolektīvus, lai teiktu paldies un lai aicinātu dalīties priekā – vienam par otru, par notikumiem, kas skāruši mūsu sirdis, un svinētajiem svētkiem.  

    Daudz gaismas un dziļa piepildījuma izjutām Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkos, kuros mūsu novadu pārstāvēja 8 amatiermākslas kolektīvi – Šederes pagasta Lašu koris (vad. Maija Žigajeva), Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „Ritam” (vad. Rita Kalvāne), Pilskalnes pagasta  vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. Antonija Stalidzāne), Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” (vad. Anita Meikšāne), Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance” (vad. Anita Meikšāne), Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvs „Ance” (vad. Dace Parša), Ilūkstes novada kultūras centra  jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” (vad. Antonija Stalidzāne) un senioru deju kolektīvs „Ozolzīles” (vad. Sandra Stašāne). Šie kolektīvi tika īpaši mīļi sumināti, pasniedzot Pateicības rakstus no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas Nacionālā kultūras centra. Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” saņēma Pateicību no Latgales plānošanas reģiona.

   „Paldies” – šķiet tāds mazs vārdiņš, bet tas ir  piepildīts ar visbaltāko gaismu… Ilūkstes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem kolektīviem, ikkatram novadniekam par līdzdarbošanos, radīšanu, aizrautību! Jūs esat svētku radītāji! Paldies par jūsu gaismas svecēm, kuras lejat līdzcilvēkos!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska


Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti
Novada amatiermākslas kolektīviem pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības raksti