Notiks sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Notiks sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

     29.maijā Ilūkstes sporta stadionā tiekas Ilūkstes un Daugavpils novadu iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, lai viņiem veltīto dienu pavadītu kopā sportiskā un atraktīvā garā. Pasākuma mērķis ir radīt iespēju ikvienai personai ar invaliditāti iepazīt veselīga un aktīva dzīvesveida pamatprincipus, veicinot ikdienas paradumu maiņu. Sporta spēlēs, kuras aktivitātes būs pielāgotas invaliditātes radītajiem funkcionālajiem traucējumiem un dažādām interesēm, tiks radīta iespēja uzklausīt ieteikumus savas veselības paškontrolei.

     Reģistrācija pasākuma dienā notiks jau no plkst.9.30., kam sekos svētku uzrunas, vingrojumu nodarbības, tikšanās ar medicīnas speciālistiem un sporta sacensības dažādās sporta disciplīnās. Katrs no apmeklētājiem varēs iemēģināt roku un veiksmi šautriņu mešanā, braukšanā ar invalīdu ratiņiem, roku cīņā un citās aktivitātēs, brīvi izvēloties sev piemērotāko laiku dalībai aktivitātē.Pieteikumi komandu pārstāvjiem jāpiesaka līdz 24.maijam rakstot e-pastu   uz gunars.kucins@dnd.lv. Sporta sacensību nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un šeit.

    Paralēli notiks vingrošana “Iegriežam pasauli dzīvespriekam!” fizioterapeita vadībā, “Ko saka sirsniņa?” – asinsspiediena, cukura līmeņa asinīs mērīšana, svēršanās, ķermeņa masas noteikšana, “Veselības stunda”  – praktiski ieteikumi un padomi rūpējoties par pareizu uzturu ikdienā, iepazīstoties ar veselīga uztura pamatprincipiem. Katrs dalībnieks pasākuma gaitā aicināts veselīgu maltīti baudīt kopā ar kolēģiem un domubiedriem.

    Aicinām Ilūkstes novada aktīvos iedzīvotājus griezties pie Sociālā dienesta darbiniekiem un kopīgi doties uz sporta svētkiem!

     Dalībniekiem tiek organizēts transports.

    Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldību sporta svētku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sacensību pasākuma diena tiek organizēta ESF projektu   Nr.9.2.4.2/16/I/058 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” un  Nr. 9.2.4.2/16/1/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros.


Pielikumi:
Notiks sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām