Notiks seminārs par aktuālo uzņēmējdarbības attīstības jautājumos

 14. februārī plkst. 10.00 pašvaldības ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē notiks seminārs „Aktualitātes uzņēmējdarbības attīstības jautājumos”.

 

Uznemejiem

 

DARBA KĀRTĪBA

10.00

Latgales uzņēmējdarbības centra aktualitātes. Pieejamais ES fondu finansējums.

Latgales plānošanas reģiona LUC, A. Kucins

10.15

Finanšu institūcijas „Altum” programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

ALTUM, Vita Pučka

11.45

No idejas līdz pelnošam biznesam – kā Tev var palīdzēt Daugavpils biznesa inkubators?

Daugavpils biznesa inkubators, Andrejs Zelčs

11.30

Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam,  atklātā projektu konkursa 3. kārtā izsludinātās rīcības, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.

„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” administratīvā vadītāja I. Krekele

12.00

Projektu iesnieguma sagatavošana saskaņā ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590, kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un ilgums. Projektu ieviešanas nosacījumi.

„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” administratīvā vadītāja I. Krekele

12.30

Diskusija, semināra noslēgums