Notiek atbalsta nodarbības personām ar invaliditāti un nodarbinātības problēmām

Notiek atbalsta nodarbības personām ar invaliditāti un nodarbinātības problēmām

     Īstenojot ESF projektu „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.2/15/1/001), Ilūkstes novadā no 18. septembra līdz 30. oktobrim norisināsies atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Nodarbības notiks Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā Raiņa ielā 33, Ilūkstē divas reizes nedēļā.

    Sīkāku informāciju par plānotajām aktivitātēm var saņemt Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrībā „Ildra” Zemgales ielā 6A, Ilūkstē vai, zvanot uz tālr.: 65462700, 26003219.

 

Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrības „Ildra” priekšsēdētāja

Solveiga Grāvere