Notiks konference par personu ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju

      8. novembrī plkst. 10.00 Daugavpils novada kultūras namā Vārpa” notiks projekta Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums” noslēguma konference, kuras mērķis ir informatīvi izglītot personas ar invaliditāti.

 Konferencē par aktuāliem jautājumiem sociālajā jomā stāstīs Ilūkstes un Daugavpils novadu sociālo dienestu vadītājas Ingūna Svarāne un Anna Jegorova. Ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras pakalpojumiem personām ar invaliditāti iepazīstinās Silvija Sproģe. Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātes un nodarbinātības iespējas izklāstīs Kristīne Stepanova. Noslēgumā būs diskusijas un kafijas pauze.

Transportu nokļūšanai uz konferences norises vietu nodrošinās novada pašvaldība. Dalībai pasākumā lūdzam pieteikties pie pagasta pārvalžu sociālajiem darbiniekiem vai, zvanot uz tālr. 26003219.


Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība
Ildra”