Notiks Ilūkstes novada bērnu un jauniešu deju festivāls

Notiks Ilūkstes novada bērnu un jauniešu  deju festivāls

     24. maijā plkst. 14.00 Ilūkstes pilsētas estrādē notiks Ilūkstes novada bērnu un jauniešu  deju festivāls „Mans stāsts”. Pasākumā piedalīsies: Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvs „Ance’’ (2.-3. klašu, 4.-5. klašu, 6.-7. klašu, 8.-9. klašu, 10.-11. klašu); Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Ciku caku”; Subates pamatskolas deju kolektīvs  (1.-4. klašu, 5.-8. klašu); Sadraudzības vidusskolas deju kolektīvs „Dzirkstelīte”.