Notiks Ilūkstes novada senioru 10. saiets

Notiks Ilūkstes novada senioru 10. saiets

***4. jūlijā plkst. 13.00 Bebrenē pie Vecajām dzirnavām Ilūkstes un Jelgavas novadu seniori tiksies tradicionālajā vasaras saietā „Draugu pulkā”. Aicinām visus darbīgos, radošos un atsaucīgos mūsu novada seniorus piedalīties šajā pasākumā.

***Pieteikšanās pagastu un pilsētu pārvaldēs vai pie novada pensionāru biedrības padomes locekļiem līdz 1. jūlijam.