Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm

Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm

     Piektdien, 14. decembrī  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā  notika Ilūkstes novada un kaimiņu novadu  audžuģimeņu Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums. Tas bija arī noslēgums audžuģimeņu atbalsta semināriem, kuri notika katru mēnesi visa gada garumā. Tas bija kā lielu lielais, PALDIES audžuģimenēm, par sirds siltumu un māju došanu kādam ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam.

     Pateicības un dāvanas no pašvaldības sarūpēja un pasniedza  Ilūkstes  novada sociālais dienests un  Ilūkstes bāriņtiesa. Semināru organizētāja un arī atbalsta grupas  vadītāja Olga Glaudāne  komentē: ”Ka pasākumus, kuri veicina kopības sajūtu, rīkot ir interesanti – tie veicina  jaunu ģimeņu pievienošanos audžuģimeņu kustībai, kā arī attīsta vēlmi palīdzēt un mīlēt. Paldies, gada nogalē gribam teikt Ingūnai Svarānei, Tatjanai  Rusnakai- Vidavskai, Iritai Krapānei, Ivetai Skudrai un  visiem tiem cilvēkiem, kas atbalsta audžuģimenes:   šoferīšiem,skolotājiem, skolu direktoriem, baseina darbiniekiem ,bibliotekāriem, mākslas un mūzikas  skolai,  dakteriem, priesterim….. te varētu turpināt vēl un vēl! “ Paldies visiem saka Tatjanas Konovalovas, Irēnas Pučkas, Pētera Glaudāna , Armīna Glaudāna audžuģimenes Ilūkstes novadā.

      Atver savu sirdi mīlestībai, un tu palīdzēsi kādam bērnam izaugt ģimenē!

BJC direktoreV.Rimša


Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm
Notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums audžuģimenēm