Notika Sēlijas novadu apvienības sapulce

Notika Sēlijas novadu apvienības sapulce

***23. aprīlī Viesītē notika Sēlijas novadu apvienības biedru sapulce. Sēdi vadīja Sēlijas novada apvienības priekšsēdētājs, Neretas domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis. Piedalījās: Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.

***Sēdē tika izskatīts VARAM sagatavotā informatīvā ziņojuma „Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projekts un izteikts kopīgs viedoklis.

 

Viesītes novada pašvaldības

jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste

Dita Sala


Notika Sēlijas novadu apvienības sapulce
Notika Sēlijas novadu apvienības sapulce
Notika Sēlijas novadu apvienības sapulce