Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

            Tradicionāli katra mācību gada beigās notiek pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, ko organizē Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja. Šogad sacensības notika 23.maijā Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Sacensību vērtēšana notiek pēc LSK vienotas izstrādātas sistēmas, pamatojoties uz LR Labklājības Ministrijas Katastrofu Medicīnas Centra apstiprinātu PP apmācību programmu. Sacensību vērtētāji ir pirmās palīdzības apmācības pasniedzēji un medicīnas darbinieki.

            Sacensībās piedalījās Daugavpils un Ilūkstes novadu skolēni no 13 līdz18 gadiem pamatskolu un vidusskolu grupās. Sacensību 8 etapi bija saistītti ar palīdzības sniegšanu cietušajiem dažādās sadzīves situācijās, kuras vērtēja Daugavpils medicīnas koledžas audzēknes. Sacensību dalībniekiem  vajadzēja gan mācēt veikt mākslīgo elpināšanu, gan apstrādāt asiņojošas brūces ar termisku apdegumu, ar svešķermeni un šautas brūces, mācēt smiegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir insults, satraukums, galvas un muguras trauma, elektrotrauma, asiņojošs deguns, kā arī uzrādīt teorētiskās zināšanas testā.

            Sacensību laikā bija arī 3 izglītojoši etapi, kuros varēja iepazīt zemesardzes ikdienas darbu, samīļot uu sapucēt zirgus, kā arī sagatavot skaistu salvešu puķi.

Skolēni, pielietojot skolā iegūtās zināšanas, mēģināja tikt galā ar cietušajiem jeb statistiem, kurus tēloja Bebrenes VPV izglītojamie. Visi pasākuma dalībnieki tuvāk iepazinās ar šīs skolas mācību kabinetiem un laboratorijām.

            Godalgotās vietas ieguva Zemgales pamatskolas 8.-9.klašu, Naujenes pamatskolas,  Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.klases, Špoģu vidusskolas 11.klases, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.A un 10.B klašu komandas. Veicināšanas balvas saņēma Zemgales pamatskolas 5.-6.klašu, Špoģu vidusskolas 10.klases,  divas Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas komandas.

            Paldies par atsaucību un atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai, uzņēmumam „Latvijas maiznieks”, Zemessardzes 34.bataļjonam, Bebrenes VPV kolektīvam, skolotājai Anitai Jakubānei un topošajiem pavāriem, zirgu trenerei Elladai Kazašvili, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem. Visiem sacensību dalībniekiem novēlu pēc iespējas vairāk apgūt zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā. Jauku, saulainu un patīkamām emocijām bagātu šo vasaru!

           

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

Ērika Naglinska


Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem