Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”

Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”

     17. janvārī notika Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” rīkotā Jaunā gada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šīs tradicionālais pasākums, kas ik gadu vieno abus novadus, pulcējot ļaudis no tālākiem un tuvākiem novadu pagastiem, šogad notika  Latvijas simtgades zīmē un tika ieskandināts Ilūkstē.

     Kopā priecājoties par sanākušo mirdzošajām acīm, ar siltiem vārdiem visus uzrunāja  novadu sociālie darbinieki, Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” priekšsēdētāja Solveiga Grāvere, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un  Ilūkstes novadu nodaļas vadītāja Ērika Naglinska, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, atzīstot, ka šai Jaungada ballei piešķirta liela devīze – „Mēs Latvijas simtgadei”, kas apliecina, ka šogad esam uzsākuši neparastu gadu un mēs ar šo ideju, ar domām par savu valsti, par to, ka tikai mēs to varam darīt stiprāku, arī pavadīsim šo gadu.

     „Šis gads atšķirsies no visiem mūsu tautas vēsturē piedzīvotajiem, jo šis maģiskais skaitlis ikvienam, pat vislielākajam pesimistam, raisīs pārdomas. Šī lielā bagātība – mums ir sava valsts, mēs varam īstenot savas ieceres, dzīvot šeit – piešķir ļoti būtisku nozīmi ikkatram cilvēkam. Lai šis gads, kas saistās ar mūsu valsts lielo notikumu, būtu  mierpilns un svētīgs,” vēlēja Stefans Rāzna.

     Atbilstoši šī gada Jaungada pasākuma izvēlētajai tēmai bija tapuši dažādi rokdarbi, kulinārijas gardumi, dzeja un stāsti, uzvedumi, kuru autori pasākuma gaitā tika sumināti trīs nominācijās – „Labākais gardums”, „Labākais priekšnesums” un „Žūrijas simpātija”. Pasākumam balles atmosfēru piešķīra  grupa „Taktsmērs”.

     Pasākuma gaisīgā, mājīgā atmosfēra nenoliedzami vēlreiz atgādināja par pašu svarīgāko – par vērtību, kas rodama cilvēku cieņpilnās savstarpējās attiecībās.  Nesatverams stiprinājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tuvinieku mīlestība un sociālo darbinieku sniegtais atbalsts, kopsolī ar pašvaldībām veicinot pozitīvu izmaiņu iedzīvošanos katra ikdienas solī.

 


Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”
Notika pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Mēs Latvijas simtgadei”