Notika novada donoru tikšanās

Notika novada donoru tikšanās

      „Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, ka šie cilvēki esam mēs paši ”,  ar šādiem vārdiem 17.martā Ilūkstes novada donoru tematiskajā pēcpusdienā savu uzrunu sāka Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska.  Ieskatoties statistikā redzams, ka mūsu novadā donoru paliek arvien mazāk. Ja 2013.gadā asinis nodeva 437 donori, bet  pirmo reizi – 51 donors,  tad 2017.gadā bija tikai 193 donori, pirmreizējie – 23 donori. Donoru paliek mazāk, bet priecē tas, ka šī gada sākumā asins nodošanas reizē piedalījās jau 14 jaunie donori. Vieni asinis nodod pirmo reizi, citi desmito, bet 13. februārī kārtējā donoru dienā Regīna Zemlicka asinis nodeva simto reizi.  Regīna pastāstīja, ka pirmo reizi asinis nodeva 1978.gadā, un no tā laika regulāri piedalās donoru dienās, ziedojot savas asinis.

     Pasākuma turpinājumā sekoja erudīcijas konkurss „Ilūkstes novads – manā un tavā dvēseles daļā”,  kurā piedalījās gan donori,  gan viesi. Konkursā tika izskatītas vairākas tēmas, kas ir saistītas ar Ilūkstes novadu un Latvijas Sarkanā Krusta darbību.

     Paldies par pasākuma veiksmīgu norisi  Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem – Janīnai Blūzmanei, biedrības „Sēlene” pārstāvēm – Lorijai Kaminskai  un  Ritai Žagatai, kā arī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra darbiniekiem un Vandai Rimšai.

     Asins donori, sargājiet sevi un sev tuvos un turpiniet atbalstīt šo kustību, iesaistot savus radus, draugus  un pārējos līdzcilvēkus. Novēlu, lai jums pašiem visa mūža garumā būtu laba veselība.

 

Ērika Naglinska, LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore


Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās
Notika novada donoru tikšanās