Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls

Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls

      10.augustā notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls. Festivāla pasākumu norise tika sadalīta divās daļās – dienas un vakara. Pirmajā daļā ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/058) atbalstu notika tās aktivitātes, kuru mērķis ir atkarību izraisošo vielu lietošanas mazināšana un motivēšana fiziski aktīvam dzīvesveidam – ielu sporta spēles, ielu vingrošana, paraugdemonstrējumi..
Dienas daļa sākās ar reģistrēšanos Ilūkstes pilsētas stadionā. Jauniešiem bija iespēja veidot kolāžas “Es saku nē”, kur varēja ierakstīt atkarības, lietas, kurām viņi saka nē. Pēc tam visiem bija iespēja piedalīties biedrības “Papardes zieds” spēlē par veselības jautājumiem. Jaunieši ar entuziasmu un interesi piedalījās šajā spēlē. Pēc spēles jauniešus priecēja biedrības “Ielu vingrošana” sportisti ar paraugdemonstrējumiem, iespēju piedalīties sacensībās un interesantu stāstījumu par ielu vingrošanu. Pēc tam jaunieši baudīja pusdienas. Un tad jau sākās sporta sacensības. Jaunieši varēja piedalīties gan komandu stafetēs, gan individuālajās sacensībās. Pasākuma noslēguma jaunieši tika apbalvoti ar medaļām, kausiem un balvām, kā arī starp visiem dalībniekiem tika izlozētas trīs balvas. Visu pasākuma laiku dalībniekiem bija iespēja cienāties ar augļiem. Vakara daļa notika Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā. Apmeklētājus priecēja improvizācijas teātra “Spiediens” aktieri. Aktieri gan tēloja dažādas etīdes, gan iesaistīja jauniešus improvizācijas izrādēs. Vakara noslēgumā jaunieši lustējās diskotēkas ritmos.

 

Projekts: Nr.9.2.4.2/16/I/058  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”.
Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.
Kopējās attiecināmās izmaksas: 92 958,00 EUR
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 85 %
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 15 %
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. jūlijs – 2019. gada 31.decembris
Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.


Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls
Notika Ilūkstes novada jauniešu festivāls