Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”

Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”

***Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā 29. oktobra rītā uz bibliotekāro stundu ieradās 19 Ilūkstes Raiņa vidusskolas 3. klases skolēni un viņu audzinātāja Ingrīda Silapētere.

***Pasākuma ievadā bērniem tika stāstīts par veļu laiku latviešu tautas tradīcijās, par laiku no Miķeļiem līdz Mārtiņiem, kuru senie latvieši pavadīja, godinot senču piemiņu un klusi vakarējot. Skolēni mēģināja iztēloties, kāda bija dzīve bez tehnoloģiju pasaules, ar kādu saturu tā bija piepildīta. Ar lielu aizrautību tika minētas mīklas par meža un mājas dzīvniekiem, par dārza augiem. Jautrus mirkļus sagādāja pasakas „Cepļa pils kungs” improvizētais iestudējums, kurā lasījums mijās ar bērnu balsīm, attēlojot dažādus dzīvniekus. Pēc tam skolēni darbojās, pareizi sakārtojot sajauktus latviešu tautas ticējumus: izveidojās gan precīzas atbildes, gan radošas interpretācijas. Bērniem bija arī iespēja trenēties ātri un precīzi izrunāt mēles mežģi: Streb stipru pupu putru, tad tu būsi stiprs! Pēc veiktajām aktivitātēm bērni izkustējās rotaļā „Gaiļu cīņas”.

***Par pareizām atbildēm bērni saņēma žetonus, un noslēgumā tika noskaidroti atjautīgākie, kuri saņēma nelielas balviņas. Ikviens pasākuma dalībnieks mājās devās ar dekoratīvu „gudrības ķirbīti” un kļavas lapu ar pievienotu skaitāmpantiņu kustību rotaļām, saņemot bibliotekāru novēlējumus vairāk brīvajā laikā lasīt grāmatas, būt kopā ar draugiem īstās rotaļās un spēlēs un mazāk laika pavadīt virtuālajā pasaulē.

***Pasākums notika, sadarbojoties Subates pilsētas bibliotēkai ar Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku.

***Paldies par atsaucību un sadarbību!

 

Subates pilsētas bibliotekāre

Aija Lošaka


Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
Notika bibliotekārā stunda „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”