Notiek veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

    Arī novembrī Ilūkstes novadā, īstenojot projektu, tiek organizēti vairāki veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Šo sestdien, 4. novembrī, Subatē plkst. 10.00, Eglainē plkst. 12.00, Ilūkstē plkst. 14.00 kultūras namos tiks organizētas tikšanās ar kardiologu. Aicinām iepazīties ar pasākumiem  un aktīvi tajos piedalīties.