Notiek veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

Pasakumi slimibas profil nov        Arī novembrī Ilūkstes novada iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos ESF projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058), ko īsteno Ilūkstes novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

       Īstenojot projektu, tika iegādātas dažādas veselības paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, svari un ierīce cukura līmeņa noteikšanai. Paškontroles ierīces tiek izmantotas semināru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem. Novembra sākumā notika seminārs par sirds veselību un tika organizētas peldēšanas nodarbības. 9. novembrī plkst. 15.00 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā (Raiņa ielā 33A) tiks organizēta tikšanās ar onkologu, tās laikā – diskusija par regulāru pašizmeklēšanās nepieciešamību un īsas ekspreskonsultācijas. 16. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 Ilūkstē, Ģimenes atbalsta centrā (Raiņa iela 33A) aicinām apmeklēt kārtējo nodarbību „Atbalsta grupa depresijas profilaksei”.