Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā

Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā

     Aizvadītā gada nogalē ir noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā, kas tika veikti projektā „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” (Nr. LLI-199).

     Projekta laikā Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma objekts – Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota „Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. „Stendera laika klasē” būs iespēja izbaudīt 18. gs. raksturīgu mācību procesu. Skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas solos, ietērpties seno laiku apģērbā, mācīties Stendera druku un burtus. Stendera laika klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti projektā iesaistīto partneru kopīgajā, interaktīvajā tūrisma kartē.

     Nākamās projekta aktivitātes ir senlaicīgu mēbeļu, ar ko tiks aprīkota mācību klase, kā arī 18. gs. raksturīgu skolēnu tērpu izgatavošana un iegāde. Projektu „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” Ilūkstes novada pašvaldība īsteno kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldību, Viesītes novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Anīkšču reģionālā parka direkciju, Biržu reģionālā parka direkciju, Krekenavas reģionālā parka direkciju) Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadamInterreg V-A” ietvaros.

     Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības – projekta kopējais finansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

     Saite uz programmas mājaslapu www.latlit.eu

     Saite uz oficiālo ES mājaslapu –  www.europa.eu


Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā
Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā
Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā
Noslēgušies „Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamatskolā