Noslēgusies publiskā apspriešana par kokmateriālu pārstrādes ražotnes būvniecību

Noslēgusies publiskā apspriešana par kokmateriālu pārstrādes ražotnes būvniecību

     Pamatojoties uz uzņēmēja izrādīto interesi uzbūvēt kokmateriālu pārstrādes ražotni Ilūkstes pilsētā, bijušās „Putnu fermas” teritorijā, kā arī to, ka projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībai ir iespēja degradētās teritorijas attīstīt kā ražošanas teritorijas un izbūvēt infrastruktūru (ceļu) uz šo teritoriju, Ilūkstes novada pašvaldība 2017. gadā no 1. līdz 21. decembrim veica publisko apspriešanu un aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par ražošanas objekta būvniecību bijušās „Putnu fermas” teritorijā Ilūkstē. Tika saņemtas 5 aptaujas anketas, kur visās tika izteikts atbalsts šai iecerei.

 

     Aptaujas anketas ikviens interesents varēja aizpildīt un iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē), novada pagastu pārvaldēs, kā arī nosūtot uz e-pastu dome@ilukste.lv.