Noslēgušies darbi ceļa posmā Baltiņi – Bebrene

     Autoceļa „Bebrene – Ilūkste” posmā Baltiņi – Bebrene rekonstrukcijas darbi ir pabeigti un autotransporta satiksme ir atjaunota. Darbu ietvaros tika veikta grāvju tīrīšana un rakšana, izbūvētas nobrauktuves, veikta ceļa drenējošā slāņa un nesošās kārtas izbūve.