Noslēgušies būvniecības darbi projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”

Noslēgušies būvniecības darbi projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”

     2018.gada martā Ilūkstes novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/018 “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” īstenošanu.

     Projekta ietvaros tika veikta ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai, kur ietilpst pašvaldībai piederoša ceļa – Strēlnieku ielas atjaunošana 0,56 km garumā no krustojuma ar Zemnieku ielu līdz Ilūkstes pilsētas robežai, uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, pievedceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve – atjaunošana. Teritorijas attīrīšana, cietā seguma laukuma pārbūve – atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana. Būvdarbu rezultātā tika izveidots stāvlaukums, kas būs satiksmes infrastruktūras daļa. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes pilsētas ražošanas teritorijā.

     Projekta attiecināmās izmaksas sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 114 750,00 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija – 26355,72 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 61496,68 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāris līdz 2018. gada 31. decembris.

Dace Stalidzāne

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā


Noslēgušies būvniecības darbi projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”
Noslēgušies būvniecības darbi projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”
Noslēgušies būvniecības darbi projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”