Noslēdzies projekts „Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles””

    Ilūkstes novada pensionāru biedrība īstenojusi projektu „Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles””. Projekta mērķis bija veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū.

Ilūkstes novada pensionāru biedrība īstenojusi projektu „Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles””. Projekta mērķis bija veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū.

Iegādājoties Sēlijas novadam raksturīgo tautas tērpu komplektus, vecākās paaudzes deju kopa „Ozolzīles” var demonstrēt deju kustību un dzīvotprieka nozīmīgumu vecākās paaudzes iedzīvotājiem, sekmējot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta īstenošana norisinājās sekmīgi, paredzētajā termiņā. Tā kopējās izamksas ir EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES līdzekļi, 10% – novada pašvaldības līdzfinansējums).

 

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde