Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”

Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”

***Māte Terēze ir teikusi šādus vārdus: „Ne vienmēr šajā dzīvē mēs spējam paveikt lielus darbus, taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību”. Un tādus mazus darbus paveicām mēs, Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) sabiedriskā labuma projekta „Protam, varam, darām” dalībnieki – LSK brīvprātīgie no Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” kopā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu sociālās aprūpes iestādēm.

***3. decembrī projekta noslēguma pasākumu Ilūkstes Kultūras namā atklāja projekta vadītāja Lorija Kaminska. Klātesošos sveica Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns un Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne. Virtuālā ceļojuma laikā, skatoties prezentāciju, iepazināmies ar tām sociālās aprūpes iestādēm, kur mēs radošo darbnīcu laikā centāmies iemācīt kaut ko jaunu no ēdienu gatavošanas un rokdarbiem.

***Paldies par paveikto visiem projekta dalībniekiem teica un dāvanas pasniedza LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska, kā arī Bebrenes pagasta pārvaldniece Benita Štrausa. Pasākumu ar priekšnesumiem kuplināja Bebrenes pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Sarma” un dāmu deju kopa „Rudzupuķes”, bet ar dziesmām un dejām priecēja skolēni no Medumiem un Raudas. Paldies par garšīgajām uzkodām Ilūkstes kafejnīcas „Saules pakavs” darbiniecēm, par apkalpošanu – Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņiem un par telpām – Ilūkstes Kultūras nama administrācijai.

***Vairāk informācijas, foto un video skatāmi Daugavpils novada mājaslapā un Bebrenes pagasta mājaslapā.

 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”

brīvprātīgā Rita Žagata


Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”
Noslēdzies projekts „Protam, varam, darām”