Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”

Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”

***Ilūkstes novadā noslēdzies Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gadam „Interreg V-A” īstenotais projekts „Senioru sociālā iekļaušana” jeb „Aging in Comfort” (Nr. LLI-341), kura mērķis bija uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mērķa sasniegšanai Ilūkstes novada pašvaldībā tika izglītoti Sociālā dienesta darbinieki un aprūpes speciālisti, kā arī iegādāts specializēts aprīkojums – tehniskie palīglīdzekļi (pārvietošanās un pašaprūpes palīgierīces).

***Ilūkstes novada Sociālā dienesta darbinieki piedalījās izglītojošā seminārā, kurā iepazina Zviedrijas kolēģu pieredzi sociālās aprūpes pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanā. Mācību grupu tikšanās reizēs Latvijā un Lietuvā tika definēta jauna pieeja aprūpes mājās pakalpojumiem un pašpalīdzības pasākumiem, savukārt noslēguma konferencē Rēzeknē projekta partneri atskatījās uz paveikto, un drīz pēc tās kļuva publiski pieejama projektā izstrādātā metodoloģiskā rokasgrāmata aprūpes mājās mobilo brigāžu darbiniekiem. Turpmāk šādas mobilās brigādes nodrošinās sociālos pakalpojumus, sniedzot senioriem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

***Sociālā dienesta darbinieki ar projektā gūto pieredzi dalījās ar kolēģiem un Ilūkstes iedzīvotājiem, veicinot izpratni par aprūpes mājās pašpalīdzības iniciatīvu.

***Lai atvieglotu vecāka gadagājuma cilvēku spējas pārvietoties un aprūpēt sevi, projektā iegādāts specializēts aprīkojums. Tas papildina esošā inventāra bāzi un ir pieejams lietošanai plašākam Ilūkstes novada iedzīvotāju lokam. Projektā iegādāti:

  • ratiņkrēsli, lai personām ar kustību traucējumiem atvieglotu pārvietošanos gan telpās, gan ārpus tām;
  • rollatori (ar atvieglotu svaru, piemēroti personām ar samazinātu fizisko izturību, roku locītavu deformācijām; ar četriem riteņiem un sēdekli, ar apakšdelmu balstu);
  • pārvietošanās galdi ar kāju bremzēm;
  • tualetes krēsli (ar nolaižamiem roku balstiem; salokāmi; uz riteņiem);
  • staigāšanas rāmji.

***Ieguvumi projektā ir paplašinātas Sociālā dienesta darbinieku zināšanas, uzlaboti sociālie pakalpojumi, informēta sabiedrība, jauna specializētā aprīkojuma bāze un metodoloģiskā rokasgrāmata, kas kalpos kā būtisks palīgs arī senioru līdzcilvēkiem ikdienā.

***Minētie pakalpojumi tagad pieejami vairāk nekā 1300 senioriem Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Ilūkstes un Daugavpils novadā, kā arī Utenas un Molētu rajonā Lietuvā. Ilūkstes novada iedzīvotāji, kuriem tie nepieciešami, aicināti vērsties Ilūkstes novada Sociālajā dienestā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, ierodoties personīgi vai sazinoties pa tālruni: 65463398, 26687721.

 

Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018.–09.11.2019. (18 mēneši);

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR;

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR;

Ilūkstes novada pašvaldības finansējuma daļa: 13 097,98 EUR;

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 11 133,28 EUR;

Valsts līdzfinansējums (5%): 654,90 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 1309,80 EUR.

 

PROJEKTA PARTNERI:

Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”” (vadošais partneris)

Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes novada pašvaldība

Daugavpils novada pašvaldība

Ilūkstes novada pašvaldība

Utenas rajona pašvaldības administrācija

Molētu rajona pašvaldības administrācija

 

Programmas tīmekļa vietne – www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne – www.europa.eu

 

Kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Dace Stalidzāne

Tālr. +371 65447866

e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv

 

***Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 


Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”
Noslēdzies projekts „Senioru sociālā iekļaušana”