Noslēdzies projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Noslēdzies projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

    Biedrība „Dvietes vīnogas”, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinasējumu, ir realizējusi projektu „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000036).

   Projekta mērķis bija izveidot mākslas un radošuma darbnīcu „Mansarda rosītava” Dvietes muižas mansarda stāvā un nodrošināt aktivitātēm atbilstošas telpas, aprīkojumu un vidi.

 

 

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • saglabāta un atjaunota Dvietes muižas ēka, uzlabots tās estētiskais izskats – veikts fasādes remonts, mansarda ēkas logu nomaiņa, grīdas seguma uzklāšana u. c.;
  • iegādātas atbilstošas mēbeles (molberti, galdi, taburetes), lai „Mansarda rosītava” varētu sniegt atbalstu darbnīcām, plenēriem, studijām un izstādēm, rodot iedvesmu gaišās, senlaicīgās un vizuāli pievilcīgās telpās.

     Projekta kopējās izmaksas ir 49 388,77 EUR; attiecināmās izmaksas – 49 388,77 EUR, no kurām 44 449,89 EUR sedz ELFLA.

     2018. gada 13. oktobrī Dvietes muižā notika svinīgs pasākums „Sirds dziesma Latvijai”. Pasākuma laikā dvietiešu un ciemiņu apskatei tika nodotas mansarda telpas un atjaunotā ēkas fasāde.

 

 


Noslēdzies projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”
Noslēdzies projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”