Noslēdzies projekts “Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība”

Noslēdzies projekts “Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība”

Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu, ir īstenojusi projektu „Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” (projekts Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000001).

 

Projekta mērķis ir vienīgās Ilūkstes novada Pareizticīgo baznīcas – vietējās nozīmes sakrālā arhitektūras un mākslas pieminekļa saglabāšana un pilnveidošana, atstājot 19.gadsimta Latgales pareizticīgo sakrālās kultūras mantojuma paraugu nākamajām paaudzēm.

 

Projekta rezultātā:

  • tika veikti būvdarbi, lai saglabātu un atjaunotu Ilūkstes Pareizticīgo baznīca ar klosteri- ir uzlabots tās estētiskais izskats – veikts fasādes remonts, nodrošināta lietus ūdeņu novadīšana, ierīkotas aizsargapmales, pasargājot ēku no bojājuma draudiem;
  • ir uzbūvēts Dīķa namiņš, kurš tiks izmantots pareizticīgo Dievaparādīšanās Svētkos, kā arī plānots, ka jaunizveidotais objekts veicinās tūristu skaita pieaugumu, jo būtībā kalpos arī kā jauns tūrisma piedāvājums.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 998,98 EUR, no kurām 36 875,75 EUR sedz ELFLA. Projektu atbalsta un līdzfinansējumu nodrošina arī Ilūkstes novada pašvaldība.