Noslēdzies projekts „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”

Noslēdzies projekts „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”

     Biedrība „ Dvietiņa ”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu, ir realizējusi projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”, projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000011.

     Projekta mērķis ir pārbūvēt sporta un rotaļu laukumu Dvietes parkā, uzstādīt atbilstošu aprīkojumu, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un nodrošinot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

     Projekta īstenošanas rezultātā:

1) tika pārbūvēts futbola laukums, atjaunots laukuma profils un līdzenums, laukums labiekārtots un apsēts ar

„ Viva ” sporta zāliena sēklām, uzstādīti jauni futbola vārti;

2) bērnu rotaļu laukumā uzstādīts rotaļu laukuma komplekts, zem tā ieklāts EDI gumijas flīžu segums, kas dod iespēju pagasta un novada bērniem iesaistīties visdažādākajās aktivitātēs.

     Projekta kopējās izmaksas sastāda 29318,62 EUR; attiecināmās izmaksas – 29318,62 EUR, publiskais finansējums – 26386,76 EUR.

      18.augustā Dvietes parkā notika pasākums Sēlijas novadu jauniešiem „ Dzimis Sēlijā ”, kura laikā tika atklāts jaunais futbola laukums. Uz tā tika spēlēts burbuļfutbols, kas izpelnījās īpašu dalībnieku un skatītāju sajūsmu.

 

 

Iveta Plone

Biedrības „ Dvietiņa ” valdes priekšsēdētāja