Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Pasaka pasaciņa”

Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”

     12.maijā,  Māmiņu dienas pasākumā Ilūkstes BJC dārzā varēja apskatīt Ilūkstes  novada skolu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  konkursa izstādi „Pasaka pasaciņa”. To rīkoja  Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Ilūkstes pašvaldības izglītības nodaļas  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatori.

     Risinot konkursa tēmu “Pasaka pasaciņa,” konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt un izzināt krāsu īpašības un  dažādu materiālu pielietojumu radošajos darbos, ierosmi gūstot savā apkārtnē, Latvijas dabā un pasakās…Konkursam tika iesniegti  34 darbi: no Raudas internātpamatskolas un Ilūkstes Raiņa vidusskolas. Konkursa noslēgumā Pateicības un balvas saņēma: Elvita Bērziņa par darbu “Trīs sivēntiņi”, Armands Rihtikovs par darbu “Pūķu pasaulē”, Baiba Sutiņa – Zutiņa par darbu “Melnais skaistulis”, skolotāja Vita Ķiploka. Interesanti darbi skolotājas Veslavas Linčikas audzēkņiem: Everitai Lapeško “Pinokio”, Viktorijai Celpanovai ”Zelta zivtiņa”, Katrinai Baltmanei” Čeburaška”, Danielai Celpanovai ”Kukulītis”, Kristiānai Vilsonei ”Zelta zivtiņa”, Jekaterīnai Kargopolovai “Pūce”, Lindai  Juško ”Zaķis”. Visi darbini saņēma Pateicības un balvas. Skolotājas Inetas Galvānes audzēkņi konkursam iesniedza 5 zīmējumus: Arīna Vasiļjeva divus “Alise un Brīnumzemes mistērija” un” Sapnis Jāņu nakts krāsā”, Anna Kačanova “Kukulīša ceļojums”, Gabriela Lidija Hukere ”Mežrozes dvēseles ilgas pēc Rītavēja”, Aļina Mažuka “Sprīdīša Laimes zeme”, Sandra Māliņa ”Pelnrušķītes un taureņu deja”. Ilūkstes  Raiņa vidusskolas audzēkni piedalījās ar zīmējumiem: Karolīna Surkova ”Brīnumu Nakts”,  Guntis Kaušelis “Karaļa atgriešanās ”, Dagmāra Dumbra-Dumbrovska ”Sprīdītis”, Signe Rītiņa ”Krāsainās pasakas, ”Anna Isoda “Rīgas sargs”, Elizabete Dāvidsone “Mazais princis”. Skolotāja Lonija Pupiņa. Raudas internātpamatskolas bērniem darbi bija īpaši interesanti . Arnim Kotovam “Pasaka par zilo putnu”, Marijai Stepānei un Sandim Stepānam kopdarbs “Ar līdakas palīgu”, Milanai Stepānei un Edgaram Saušam “Buratino”, Marijai Dreiskai “Bitīte Maija”, Skaidrītei Dzenei “Kukulītis”, Lilijai Pūdānei, Sandritei Dzenei un Marijai Dreiskai “Pienenīte”, Armandam Neikšānam “Zelta zivtiņa”, Sandrītei Dzenei “Kaķīša dzirnaviņas”, Lilijai Pūdānei “Dzeguze”, Arnim Kotovam “Pasaka par Lieldienu Brīnumu”, Romānam Stepānam”Lieldienu pasaka”, Edgaram  Saušam “Zelta oliņa”, skolotāji Jānis Vitkovskis, Līga Lapa, Česlavs Gabrāns, Inta  Gabrāne, Nataļja  Romanova, Jolanta Lazdiņa.

     Paldies skolotājiem un bērniem par aizraujošo ceļojumu pasaku pasaulē!

                                                                                 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”
Noslēdzies Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss  „Pasaka pasaciņa”