Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu konkurss “ Esi pētnieks”

Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”

     9.aprīlī, Ilūkstē, notika skolēnu pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu konkursa “Esi pētnieks” darbu prezentēšana un rezultātu apkopošana. Šajā mācību gadā konkursā piedalījās tikai četri darbi, kurus izstrādāja Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni. Visu darbu prezentācijas izraisīja interesi ne tikai žūrijai, kura pētniekiem uzdeva daudzveidīgus jautājumus par paveikto, bet arī klausītājiem.

     5.a klases skolniece Samanta Dzene stāstīja par pētniecisko darbu “Praktiski izmantojamu lietu izgatavošana no izlietotā iepakojuma” (2.pakāpes diploms, skolotāja Vita Vizule). 6.a klases skolniece Katrina Baltmane pētnieciskajā darbā “Dažādu dārzeņu dīgšanas laiks” (1.pakāpes diploms, skolotāja Valda Namiņa) secinājusi, ka lielākas sēklas dīga ilgāk. 9.c klases skolniece Kitija Beitāne iepazīstināja ar ļoti plašu vēstures avotu pētījumu darbā “Mācīšanās iespējas Ilūkstē 19.un 20.gadsimta mijā un mūsdienās” (2.pakapes diploms, skolotāja Tamāra Riekstiņa). Savukārt daudzos izraisīja pārsteigumu 9.c klases skolnieces Gabrielas Lidijas Hukeres savdabīgā interese par zirnekļiem un zinātniski pētnieciskais darbs “Zirnekļu daudzveidība Ilūkstē, Upes ielas apkārtnē 2018.gada augustā” (2.pakāpes diploms, skolotāja Valda Namiņa).

    Pasākuma gaitā tā dalībniekiem veidojās pārliecība,  ka atrast atbildes, uz ikdienā savā apkārtnē sastaptiem jautājumiem, ir aizraujoša nodarbe, kura veido jaunos pētniekus.

Skolēnu pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu koordinatore

Valda Namiņa


Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”
Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”
Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”
Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”
Noslēdzies Ilūkstes novada skolēnu   konkurss “ Esi pētnieks”