Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

     23. novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā ar vizuālās mākslas konkursa laureātu apbalvošanu noslēdzās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”.

     Konkursam tika iesūtīti 107 darbi, kurus veidoja 105 autori no Latgales un Sēlijas mūzikas un mākslas skolām (Aizkraukles, Baltinavas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Naujenes, Salas, Špoģu, Varakļānu un Vecumnieku).

     Mākslas darbi veidoti A3 formātā, gleznošanas, grafikas, zīmēšanas, aplikācijas un autortehnikās. Tie atspoguļo katra autora sevišķo skatījumu uz savu dzimto vietu, tās dabas krāšņumu, fiksējot konkrētus notikumus, darba procesus, konkrēto ģeogrāfisko un vēsturisko vietu, sakrālo arhitektūru, dzīvo dabu. Darbos jūtama vēlme saskatīt to, kas daudziem iet secen, jūtams prieks par skaisto, krāšņo, bagāto Latviju, dzimteni. Ar šī konkursa palīdzību mēs centāmies sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt ieraudzīt un spēt attēlot apkārtējo dabu, arhitektūru un kļūt par šīs zemes patriotiem, ar mīlestību skatīties uz savu dzīvesvietu, savu sētu, dzimto novadu.

     Pasākumu  atklāja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Ksenija Ļešķeviča ar dziesmu „Cīruli, cīruli” (skolotāja Inga Ašķeļaņeca), bet noslēgumā Megijas Pabērzas izpildījumā dzirdējām Jāzepa Vītola skaņdarbu „Prelūdija” (skolotāja Tatjana Dvorecka).

    Konkursa dalībnieki tika vērtēti trijās vecuma grupās: 7–9, 10–12 un 13–15 gadi. Pirms rezultātu paziņošanas audzēkņos bija liels satraukums, jo katrs konkurss ir pozitīvs pārbaudījums prasmēm un iemaņām lielās konkurences vidū. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi saņēma gan diplomus par iegūtajām godalgotajām vietām, gan atzinības rakstus: Odrija Purvinska (3. vieta A grupā), Jana Bezprozvannaja (Atzinība A grupā), Laura Pavlova (Atzinība A grupā), Ksenija Žižina (Atzinība A grupā), Elza Zībārte (3. vieta A grupā), Adrians Ivo  Šaršūns (Atzinība B grupā), Everts Kuosa (Atzinība B grupā), Viviāna Patjomkina (3. vieta B grupā), Dairis Permanickis (3. vieta B grupā), Evelīna Možeiko (Atzinība B grupā), Gabriela Lidija Hukere (2. vieta C grupā). Pārējie audzēkņi saņēma Pateicības par piedalīšanos, jo atlase bija nopietna, konkursam tika iesniegti 4 labākie darbi no katras vecuma grupas.

     Ar piemiņas balvām un ziediem tika sumināti arī skolotāji, kuru vadībā tapa darbi. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Lelde Kundziņa, Ēriks Valpēters, Svetlana Trušele un Bebrenes filiāles skolotāja Ingūna Liepa.

     Konkursa atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts mežu atbalstītā „Latgales kultūras programma 2018”,  Ilūkstes novada dome,  Ilūkstes novada kultūras centrs un  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, kur 18. oktobrī notika radošās darbnīcas mūziķiem.

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola


Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”
Noslēdzies vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”