Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā

Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā

***20. martā Daugavpilī norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta. Konkurss tiek organizēts, lai attīstītu un pilnveidotu bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, veicinātu radošo un emocionālo pašizpausmi, kā arī sekmētu interesi par latviešu un pasaules literāro mantojumu. Skatuves runas konkurss un drāma, kas ienāk skolā, ļauj apgūt bērniem un jauniešiem svarīgās sociālās kompetences – viņi mācās, kā sadarboties, kā cienīt otru cilvēku, kā arī to, kā pašam veidot attiecības ar savām emocijām – bailēm, uztraukumu.

***Konkursantus vērtēja Valsts izglītības satura centra (VISIC) vērtēšanas komisija: pedagoģe, režisore Dace Liepeniece, pedagogs, režisors Viktors Jansons un VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka. Par labāko no Ilūkstes novada tika atzīta Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. klases skolniece Anastāsija Mašņuka (skolotāja Mairita Rimoviča), viņai piešķirts I pakāpes diploms. II pakāpes diplomu saņēma Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 4. klases skolēns Aivis Vucens (skolotāja Marta Vanaga) un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klases skolniece Vita Ivanova (skolotāja Mairita Rimoviča). III pakāpes diplomu saņēma Ilūkstes Raiņa vidusskolas 3. klases skolēns Vitālijs Radzevičs (skolotājas Mairita Rimoviča un Veslava Linčika).

***Priecājamies skolēnu par augstajiem sasniegumiem un dalību konkursā, pārstāvot Ilūkstes novada skolas!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

                                                                                                       


Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā
Noskaidroti labākie skatuves runas meistari skolēnu konkursa 2. kārtā