Norit aktīvs darbs pie Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošanas

Norit aktīvs darbs pie Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošanas

      Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, īsteno projektu „Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000001).

     Projekta mērķis ir vienīgās Ilūkstes novada Pareizticīgo baznīcas – vietējās nozīmes sakrālā arhitektūras un mākslas pieminekļa saglabāšana un pilnveidošana, atstājot 19.gadsimta Latgales pareizticīgo sakrālās kultūras mantojuma paraugu nākamajām paaudzēm.

     Šobrīd norit aktīvs darbs pie baznīcas fasādes atjaunošanas. Baznīcas ēkas ieejas mezgla daļā tika veikta esošo kāpņu apmales izbūve, saglabājot esošos stabiņus pie apmalēm (tika veikta virsmu tīrīšana un atjaunošana vietās, kur tas bija nepieciešams), kā arī tika veikta lieveņa apmaļu augšējas joslas demontāža un jauno betona joslu izbūve. Turklāt, ir izbūvētas tērauda margas pa lieveņa un kāpņu sānmalām, kas uzlabos cilvēku pārvietošanās ērtību un drošību.

     Tika realizēta arī ēkas aizsargapmaļu ierīkošana un lietusūdeņu novades sistēmas (jumta teknes un notekcaurules) ierīkošana un nomaiņa, jo lietusūdeņi bojāja gan ēkas sienas, gan pamatus. Projekta ietvaros ir veikta jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas nomaiņa un izbūve baznīcas un klostera ēkas daļām. Tika veikta arī jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana kupola daļai.

     Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 998,98 EUR. Projekts tiek īstenots, pateicoties ELFLA finansējumam un Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumam.

 


Norit aktīvs darbs pie Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošanas
Norit aktīvs darbs pie Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošanas