Noris sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu Ilzes ciema centrā

P1030094       Veicot valsts autoceļa V702 atjaunošanas darbus, ir nepieciešama koku ciršana un atzarošana gar autoceļu Ilzes ciema centrā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 309 Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 13. un 17. punktu Bebrenes pagasta pārvalde rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu. Iedzīvotāju aptauja norisinās no 16. līdz 23. augustam.

       Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus varēs kopsapulces laikā Ilzes autopieturā, uz kuru iedzīvotāji tiek aicināti 23. augustā plkst. 15.00, kā arī Bebrenes pagasta pārvaldē, aizpildot anketu. Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz tālruni: 65407909 vai 20219770.

 

 

P1030095

P1030096