Novada iedzīvotāji bez maksas var nodot utilizēšanai nolietotu sadzīves tehniku

Novada iedzīvotāji bez maksas var nodot utilizēšanai nolietotu sadzīves tehniku

***Sākot ar 1. janvāri, Ilūkstes novadā bez maksas tiek pieņemta utilizēšanai nolietota sadzīves tehnika un elektropreces (mobilie telefoni, televizori, dekoderi, akumulatori, datori, printeri, kopētāji, kases aparāti, zāles pļāvēji, ledusskapji, veļasmašīnas, putekļusūcēji, dažādi elektroinstrumenti, antenas u. tml.). Nododamā tehnika nedrīkst būt izkomplektēta (izjaukta).

***Ikviens novada iedzīvotājs šāda veida tehniku var nodot vairākos pieņemšanas punktos novada pilsētās un pagastu centros:

  • Ilūkstē (SIA „Ornaments” tehniskās bāzes punktā Pilskalnes ielā 7A) – katra mēneša 1. un 3. piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00;
  • Subatē un Prodes pagastā (pie katlumājas) – pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65462275, 26591575;
  • Bebrenē – darbdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65407909, 28362270;
  • Dvietē (pie mehanizācijas darbnīcām) – katra mēneša pēdējā piektdienā pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65475434;
  • Eglainē (pie pagasta pārvaldes ēkas) – piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 65437343;
  • Pilskalnē (pie pagasta pārvaldes ēkas) – piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65462296, 26428922;
  • Šēderē – pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 26172670.