Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures

Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures

***No 23. līdz 27. aprīlim Latvijā norisinājās „Bibliotēku nedēļa”. Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma Bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā, 23. aprīlī, tiek atzīmēta arī Pasaules Grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem – grāmatas.

***Šā gada Bibliotēku nedēļas moto ir „Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā 26. aprīlī notika pasākums „Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures”. Īpašā prezentācijā bija aplūkojama Ilūkstes bibliotēkas vēsture, sākot ar 1924. gadu, kad Ilūkstes pilsētas tālaika galva Vaclavs Samovičs parakstīja Latvijas Kultūras fonda noteikumus un saņēma 547 grāmatas bibliotēkas dibināšanai.

***Ilūkstes bibliotēkas nosaukums gadu gaitā tika daudzkārt mainīts, mainījušies darbinieki, darba formas un metodes. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka tagad glabā vērtīgas liecības gan par daudzveidīgiem notikumiem, gan par mīļiem un uzticīgiem lasītājiem. Lai savāktu šos materiālus, pagāja ne viena vien stunda. Par to vislielākais paldies bibliotēkas lasītavas vadītājai Ganei Rošānei. Viņa ir prezentācijas apkopotāja, vācēja un salicēja. Vislielākais paldies visiem bibliotekāriem, kas šajā bibliotēkā ir strādājuši dažādos laikos: Genovevai Arājai, Ernai Strodei, Lūcijai Valpēterei, Lilijai Šaršūnei, Ļubovai Jasvinai, Nadeždai Volkovai, Nataļjai Juško, jo bibliotēka vienmēr ir bijusi augsti vērtēta gan rajonā, gan valstī.

***Ar nelielu muzikālu priekšnesumu bibliotekārus pasākumā sveica Ilūkstes pirmskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” grupa „Rūķīši” un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa „Varavīksne” mazie mākslinieki un viņu skolotāja Ona Lapa.

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

Ināra  Valpētere


Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures
Tverot atmiņu mirkļus no bibliotēkas vēstures