VĒL TIKAI TRĪS DIENAS – 13.,14.,15. JŪNIJĀ – AIZPILDI ANKETU UN IZSAKI VIEDOKLI PAR NOVADA NĀKOTNI!

VĒL TIKAI TRĪS DIENAS – 13.,14.,15. JŪNIJĀ – AIZPILDI ANKETU UN IZSAKI VIEDOKLI PAR NOVADA NĀKOTNI!

      No 27. maija līdz 15. jūnijam norisinās aptauja par Ilūkstes novada kā atsevišķas administratīvi teritoriālās vienības nākotnes redzējumu saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu. Ikviens (vecumā no 15 gadiem), kam rūp Ilūkstes novada nākotne, tiek aicināts izteikt savu viedokli, atbildot uz aktuāliem jautājumiem:

 

  • Vai atbalstāt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?
  • Kurā teritorijā Latvijas Republikas Satversmē noteiktajās robežās identificējat Ilūkstes novada piederību?

     APTAUJAS ANKETU ( mobīlajos var atvērt ar Google word) var saņemt un aizpildīt Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) un visās pagastu pārvaldēs to ierastajā darba laikā, savukārt 13. jūnijā (ceturtdien), 14. jūnijā (piektdien) un 15. jūnijā (sestdien)no plkst. 8.00 līdz pat plkst. 20.00.

     Anketu var iesniegt arī elektroniski – parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu aptauja@ilukste.lv, kā arī izmantojot e-pakalpojumu „IESNIEGUMS IESTĀDEI” portālā Latvija.lv (autentificējoties ar internetbankas, eID kartes vai e-paraksta kartes identitātes apliecināšanas rīkiem).

 

      Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz tālruņiem:

  • 65447850 (Ilūkstes novada VPVKAC);
  • 65407908 (Bebrenes pagasta pārvalde);
  • 65475434 (Dvietes pagasta pārvalde);
  • 65437343 (Eglaines pagasta pārvalde);
  • 65462296 (Pilskalnes pagasta pārvalde);
  • 65462275 (Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde);
  • 65475703 (Šēderes pagasta pārvalde).

 

Dodoties uz klientu apkalpošanas vietām, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu!

 

Esam un būsim stipri sava novada ozolu paēnā!