Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku

Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku

   Bibliotēku nedēļas laikā Eglaines pamatskolas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem notika pirmā tikšanās ar bibliotēku. Grupiņa „Mārītes” kopā ar skolotāju Irēnu Fedoroviču apmeklēja Eglaines pagasta bibliotēku.

    Mazie viesi iepazinās ar bibliotēku, apskatīja jaunāko grāmatu izstādi. Bērniem bija iespēja datorā noskatīties prezentāciju un leļļu izstādi, izmēģināt savas prasmes lasīšanā un zīmēšanā. Nobeigumā bērni bibliotēkai uzdāvināja savus zīmējumus un aplikācijas darbus, bet paši dāvanā saņēma burtnīcas un pildspalvas.

    Pēc saturīgi pavadīta laika priecīgā noskaņojumā bērni devās mājās, lai nākamreiz atgrieztos bibliotēkā jau kā lasītāji.

 

Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja

Ona Hohlova


Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku
Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku
Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku
Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku
Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku
Nākamie pirmklasnieki apmeklē Eglaines bibliotēku