Miķeļdiena Ilūkstes 1. vidusskolā

20170928 123145       28. septembrī sākumskolas skolēni iesaistījās Miķeļdienas pasākumā. Pasākumu organizēja 4. klase. Viņi pastāstīja, kas latviešiem ir bijuši Miķeļi, pacienāja ar vecāku cepto maizīti un aicināja piedalīties dažādās aktivitātēs.

       Gan bērni, gan vecāki iesaistījās mīklu minēšanā, rotaļdejā, dārzeņu ekspertīzē ar aizsietām acīm, pupiņu šķirošanā, dažādās stafetēs. Skolēni to darīja ar aizrautību, lai gan laika apstākļi šajā dienā nelutināja.

       Liels paldies skolēnu vecākiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā un visiem dalībniekiem!

4. klases audzinātāja Dace Parša

20170928 124014

20170928 131247

20170928 131559