Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā

Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā

***13. septembrī Subates pilsētas bibliotēkā pulcējās Subates 1.–6. klašu skolēni, lai piedalītos Māras Cielēnas 65. dzimšanas dienai veltītajā dzejas konkursā. Māra Cielēna ir ļoti iemīļota un  populāra bērnu dzejniece un pasaku rakstniece arī Subates bērnu vidū. Dzejniecei dzimšanas diena gan bija 29. maijā, bet, tā kā bija mācību gada beigas, tika nolemts pasākumu pārcelt uz Dzejas dienām rudenī.

***Bibliotekāre Aija Lošaka iepazīstināja bērnus ar dzejnieces darbiem un pastāstīja par viņas personību. Ar grāmatām varēja iepazīties bibliotēkas izveidotajā dzejniecei veltītajā izstādē. Galvenais pasākuma notikums bija dzejas konkurss. Ikviens skolēns  sniedza individuālu priekšnesumu – skanēja gan jautri un humora pilni, gan mīļi un saulaini Māras Cielēnas dzejoļi. Bērnus atbalstīt bija atnākuši arī viņu vecāki. Bērnu uzstāšanos vērtēja labvēlīga žūrija: bibliotēkas vadītāja Anita Šapala, skolotāja Aiga Subatiņa un skolas darbiniece Alvida Selecka.  1. klase visiem izgrieza pogas ar vislabākajiem priekšnesumiem. 1. vieta – pirmklasniekam Ritvaram Mūrniekam, 2. vieta – pirmklasniecei Elizabetei Urbānei, 3. vieta – trešklasniecei Paulai Kraševskai, bet skatītāju simpātiju balva – pirmklasniecei Veltai Mūrniecei.

***Visi bērni saņēma diplomus un nelielas saldas balviņas, godalgotie vēl arī dāvanas. Pasākuma noslēgumā ansamblis „Sonāte” (dziedātājas ir gan skolotāja un skolas darbiniece, gan bērnu mammas) nodziedāja Māras Cielēnas dziesmu „Par spīti grūtiem laikiem”.

***Paldies skolotājām Diānai Timofejevai, Mārītei Balodei un Sandrai Zemlickai. Ceram uz turpmāku sadarbību.

 

Subates bibliotēkas vadītāja

Anita Šapala


Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā
Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā
Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā
Mazie subatieši piedalījās dzejas konkursā