Mārtiņdienu gaidot

Mārtiņdienu gaidot

***7. novembrī Ilūkstes Raiņa vidusskolā (Stadiona ielā 1) tika svinēta Mārtiņdiena. Sākumskolēni bija rūpīgi gatavojušies šim pasākumam.

***1.–4. klašu skolēni uzzināja, kas ir Mārtiņdiena, kāpēc tā tiek atzīmēta, ko tā nozīmēja senajiem latviešiem. 1. a klases skolēni skandēja tautasdziesmas par ražu un Mārtiņiem. Mazie pirmklasnieki bija pārtapuši par kartupeli, burkānu, kāli un pat par gaili. Uz pasākumu bija ieradies arī pats Mārtiņtēvs (Tabitas un Bernarda tētis Aldis Čamāns). Bērni kopā ar skolotāju un Mārtiņtēvu dziedāja dziesmas. Tika  minētas mīklas. Skolēni bija sagatavojuši arī dažādus ticējumus par laika vērojumiem Mārtiņdienā, jo pēc tā senie latvieši paredzēja, kāda būs raža nākamajā gadā.

***Pasākuma nobeigumā visi skolēni gāja rotaļā „Kur tu teci, gailīti, mans?”, pēc kuras Gailītis visus cienāja ar maizi, lai būtu spēks un enerģija. Pēc stundām sākās Mārtiņdienas tirdziņš, kur netrūka ne pārdevēju, ne pircēju.  Valdīja lieli prieki un līksme.

***Paldies 1. a klases vecākiem par masku gatavošanu! Paldies visiem vecākiem un vecvecākiem, kas atbalstīja savas atvases Mārtiņdienas tirdziņā!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

1. a klases audzinātāja

Sandra Davne


Mārtiņdienu gaidot
Mārtiņdienu gaidot
Mārtiņdienu gaidot